Thực đơn
VN

Privacy Policy

Privacy Policy

Tepe Kimya fully complies with Personal Data Protection Law # 6698 prepared by Personal Data Protection Authority (KVKK) , published at official gazette on April 7,2016. Please click the link below to read the law.

https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/aea97a33-089b-4e7d-85cb-694adb57bed3.pdf

Làm thế nào để tôi giúp bạn?
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ với chúng tôi
để biết thêm thông tin chi tiết.